Φιλετάκια κοτόπουλου με πένες και πάπρικα

Φιλε­τά­κια κοτό­που­λου με πένες πάπρικα και κρέμα γάλα­κτος, νοστι­μό­τατη … Περισσότρερα

Σπανακόρυζο

Συν­ταγή για παρα­δο­σιακό σπα­να­κό­ρυζο, ιδα­νικό για υγιεινή δια­τροφή και νηστεία!… Περισσότρερα

Σελινάτο

Περι­γραφή:
Χαρα­κτη­ρι­στικό πιάτο Μεσο­γεια­κής κου­ζί­νας, ιδα­νικό μετά από νηστεία, καθώς  … Περισσότρερα