Μαρινάδα

Μαρινάδες για κρέας


Οι μαρι­νά­δες απο­τε­λούν παρα­σκευά­σματα που προ­ο­ρί­ζον­ται να ενι­σχύ­σουν αρω­μα­τικά και γευ­στικά το κρέας κάθε είδους αλλά ακόμα και λαχα­νικά. Συνή­θως τα αλεί­φουμε γύρο από το κομ­μάτι φαγη­τού που θέλουμε να μαρι­νά­ρουμε για κάποιο χρο­νικό διά­στημα ώστε να προ­σθέ­σει τη μυρω­διά της. 

Μαρινάδα

Το χρο­νικό διά­στημα εξαρ­τάτε από το είδος της μαρι­νά­δας πχ. οι όξι­νες μαρι­νά­δες θέλουν λιγό­τερο χρόνο από τις λιπα­ρές, καθώς επί­σης και από είδος το τρο­φί­μου που θέλουμε να μαρι­νά­ρουμε π.χ. τα λευκά κρέ­ατα θέλουν λιγό­τερο χρόνο από τα κόκ­κινα.

 

Ενδει­κτικά για τα κρέ­ατα μπο­ρεί να είναι από 8 ώρες μέχρι 24 ώρες ανά­λογα το είδος, την ηλι­κία του ζώου και τον τρόπο μαγει­ρέ­μα­τος. Για τα χοι­ρινά 4–6 ώρες είναι αρκε­τές. Για το κοτό­πουλο 2–4 ώρες και για τα ψάρια όχι παρα­πάνω από μια ώρα. Οι μαρι­νά­δες έχουν καλύ­τερο απο­τέ­λε­σμα εάν κλεί­σουμε το μαρι­να­ρι­σμένο τρό­φιμο αερο­στε­γώς κλει­στό.

Μαρι­νά­δες για κρέας:

Πρώτη:

 • 150 γρ. ελαιόλαδο
 • 3 σκε­λί­δες σκόρδο λιωμένες
 • 2κ.γ. θυμάρι, φρέ­σκο ψιλοκομμένο
 • 3 κλω­νά­ρια μαϊ­ντανό ψιλοκομμένο
 • ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι

Δεύ­τερη:

 • 100 γρ. ξίδι, λευκό
 • 100 γρ. ελαιόλαδο
 • 2 κ.γ. αλάτι
 • 2 κ.γ. ζάχαρη
 • 1 κ.γ. πιπέρι κόκ­κινο σε κόκ­κους σπασμένο
 • 1 κ.γ. μου­στάρδα σκόνη
 • 2 σκε­λί­δες σκόρδο λιωμένες

Τρίτη:

 • 500 γρ. τομάτα φρέ­σκια, ψιλοκομμένη
 • 90 γρ. σάλ­τσα σόγιας
 • 2 κρεμ­μύ­δια, ψιλοκομμένα
 • 1 κ.γ. πιπέρι μαύρο, τριμμένο

Τέταρτη:

 • 1 κιλό κρασί κόκ­κινο, ξυρό
 • 500 γρ. μπράντι
 • 280 γρ. ελαιόλαδο
 • 2 κ.γ. θυμάρι, ξερό

Πέμ­πτη:

 • 420 γρ. μπύρας
 • 1 ξυλάκι κανέλας
 • 2 κ.γ. πιπέρι μαύρο, σε κόκκους
 • 1 κ.γ. δεν­δρο­λί­βανο, φρέσκο
 • 20 γρ. ελαιόλαδο
 • χυμός & ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Έκτη:

 • 4 κλα­διά βασιλικό
 • 4 κλα­δά­κια μαϊντανό
 • 4 φύλλα δυόσμου
 • 1 κ.γ. ρίγανη, ξερή
 • 1 κ.γ. πάπρικα
 • 50 γρ. μέλι
 • 40 γρ. ελαιόλαδο
 • χυμό από 1 λεμόνι